Usługi utylizacji odpadów

Utylizacją odpadów zajmujemy się od początku istnienia naszej firmy. Przede wszystkim odzyskiem komunalnych osadów ściekowych o kodzie 190805 w formie odwodnionej i higienizowanej. Wykorzystujemy zarówno metodę R-3 jak i R-10, doceniając komunalne osady ściekowe jako najlepsze źródło uzupełniania substancji organicznej w glebach, co potwierdzają wieloletnie badania między innymi Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Mimo że przepisy prawa dopuszczają od 2015 roku stosowanie osadów na glebach również w formie płynnej, prosimy o niekierowanie do nas zapytań o odzysk odpadu w takiej formie, gdyż mamy wątpliwości co do zasadności jego zastosowania.


Posiadamy wszelkie wymagane prawem Decyzje i pozwolenia na prowadzenie takiej działalności, oraz możemy się okazać stosownymi referencjami od Wytwórców odpadów. Wpis naszej firmy do rejestru BDO znajduje się pod numerem 000014091.