Produkcja pellet

Zrealizowanym przedsięwzięciem naszej firmy, znajdującym się również w orbicie działań proekologicznych, była budowa Zakładu Przetwórstwa Biomasy produkującego pellet na bazie słomy – paliwa bioodnawialnego, służącego ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych, co pozostaje w zgodzie z coraz bardziej restrykcyjnymi normami wynikającymi z protokołu z Kioto i nakazami Unii Europejskiej. Posiadana przez nas technologia pozwala na stosowanie różnych dodatków biomasowych i odpadowych.


Ze względu na niestabilność rynku OZE w naszym kraju i poprzez to niemożność planowania w dłuższej perspektywie, uruchomiliśmy dodatkowo produkcję pellet z trociny. Posiadana przez nas nowoczesna linia produkcyjna pozwala na płynne przechodzenie z jednego rodzaju produktu na inny. Pellet drzewny produkujemy w wersji Standard i Premium. W 2017 roku przeszliśmy pomyślnie procedurę uzyskania najbardziej prestiżowego certyfikatu europejskiego, czyli ENplus A1. Nasz numer ID w systemie ENplus to PL 029. Coroczne audyty certyfikacyjne potwierdzają dobrą jakość naszych produktów.